نشست هم اندیشی نائب رئیس اتاق اصناف استان با رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران گرگان در راستای نیازسنجی آموزشی برگزار شد


با هدف نیازسنجی آموزشی و اجرای دوره های آموزشی برای اصناف نشست هم اندیشی نائب رئیس اتاق اصناف استان با رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران گرگان، جافر رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران گرگان گفت: این مرکز با توجه به امکانات موجود آمادگی دارد با توجه به اعلام نیاز سنجی آموزشی، دوره های آموزشی را برای اصناف شهرستان اجرا کند.
شجاعی نائب رئیس اتاق اصناف استان در این جلسه از اجرای طرح نیازسنجی آموزشی و اعلام به این مرکز به جهت اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز اصناف شهرستان خبر داد.
 
تعداد بازدید کل :‌257
دوشنبه 28 بهمن سال 1398
مصادف با 1441/06/22 هجری قمری
مصادف با 2020/02/17 میلادی

: مناسبت امروز
-