جلسه نیازسنجی دوره های آموزشی با کانون اصلاح و تربیت شهرستان گرگان برگزار شد


در راستای نیاز سنجی ونیز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه آسیب های اجتماعی جلسه ای با حضور امید جافر نوده رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای گرگان و کریمی رئیس کانون اصلاح تربیت گرگان در محل مرکز برادران برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان گرگان، جافر نوده گفت: هدف از این جلسه کنترل، توانمند سازی وکاهش آسیب های اجتماعی و کمک به ایجاد فرصت های شغلی وارتقاء مهارت در مسیر تولید وحمایت خانواده ها می باشد.
شایان ذکر است در این جلسه مقرر گردید که در شش ماهه دوم سال جاری دوره های آموزشی برق ساختمان ، تعمیر لوازم خانگی، پیرایشگر مردانه ، صنایع دستی وکارآفرینی برگزار گردد.

تعداد بازدید کل :‌188
دوشنبه 28 بهمن سال 1398
مصادف با 1441/06/22 هجری قمری
مصادف با 2020/02/17 میلادی

: مناسبت امروز
-