آموزش های مهارتی به بیش از 6 هزار و 400 نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان گرگان ارائه شد


امید جافر نوده رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از ارائه آموزش های مهارتی به 6 هزار و 497 نفر در سال 1398 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان گرگان، امید جافر نوده رئیس مرکز با اعلام این خبر، گفت: تعهد آموزشی این مرکز در سال گذشته، 4 هزار و 500 نفر بوده است که با تلاش مربیان و کارکنان توانستیم عملکرد مطلوبی داشته باشیم و در پایان سال گذشته 6 هزار و 497 نفر را از آموزش های مهارتی بهره مند کنیم.
وی افزود: در حوزه ثابت شهری با 2300 نفر دوره، در حوزه پادگان 869 نفر دوره، در حوزه سکونت گاه های غیر رسمی 363نفر دوره، در حوزه صنایع و صنوف 527 نفر دوره، در حوزه مهارت آموزی در محیط کار واقعی 501 نفر دوره، در حوزه افراد دارای معلولیت 97 نفر دوره، در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی 449 نفر دوره، در حوزه زندان با 607 نفر دوره، در حوزه آموزش روستائی 544 نفر دوره و در مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی و ترک اعتیاد و معتادان بهبود یافته 240 نفر دوره آموزش دیدند.
 
تعداد بازدید کل :‌232
یکشنبه 30 شهریور سال 1399
مصادف با 1442/02/02 هجری قمری
مصادف با 2020/09/20 میلادی

: مناسبت امروز
-