یادداشت تخصصی به قلم امید جافر نوده رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان گرگان با موضوع مهارت آموزی


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان،امید جافر نوده رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان گرگان به مناسبت گرامیداشت هفته ملی مهارت یادداشت تخصصی با موضوع مهارت‌آموزی ارائه کرد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:

آموزش به طور کلی ایجاد تغییر در رفتار فرد است ؛اما اجرای برنامه های آموزشی مهارتی علاوه بر تغییرات مثبت رفتاری مزایای دیگری از جمله افزایش بهزه وری و کارایی تحرک اجتماعی ،پیشرفت شغلی ،گسترش خلاقیت و نوآوری را در پی خواهد داشت ،لذا جوامع پیشرفته امروزی با آموزش مهارتی نیروی انسانی در تخصص ها و رشته های مختلف و جذب این نیروها در بازار کار سعی در پیشبرد همه جانبه امور دارند ،رشد سریع تحولات علمی و تکنولوژیک آموزش های مهارتی را در فرآیند آموزش به ابزاری بسیار مهم تبدیل کرده است که در مردمی کردن توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی سهیم است ،آموزشهای مهارتی با مردم و آماده سازی آنها برای اشتغال سر و کار دارد ،آموزش فنی و حرفه ای پلی است میان آموزش و بازار کار ،تقویت ارتباط و مشارکت میان آموزش و بازار کار ،این اطمینان را به بازار کار می دهد که دستیابی به استاندارد عملکرد و افزایش آگاهی و مهارت های آنان در طول دوره های آموزش فنی و حرفه ای امکان پذیراست و یکی از مراحل بسیار موثر و حیاتی انتقال از آموزش به عمل است ،امروزه یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ایرانی که با آن مواجه است مشکل بیکاری می باشد ،که جهت رهایی از این معضل ؛اشتغال غیر کشاورزی راهکاری جهت توسعه ی روستایی بوده که با فراگیری مهارت در تمام اعضای خانواده از جمله زنان ضمن بهره برداری از درآمد بخش کشاورزی با ایجاد مهارت در زنان روستایی سهمی در فعالیت اقتصادی داشته و خود اشتغالی برای خود ایجاد می کنند و همچنین موجب کاهش فشار بر منابع طبیعی پایه محیطی شده و از مهاجرت جلوگیری کند و موجب افزایش درآمد می شود
تعداد بازدید کل :‌58
یکشنبه 30 شهریور سال 1399
مصادف با 1442/02/02 هجری قمری
مصادف با 2020/09/20 میلادی

: مناسبت امروز
-